Müdür Yardımcıları

Dr. Öğrt. Üyesi İbrahim HANEK                                                                         

Araştırma Merkezi Müdür Yrd.

ibrahimhanek@karatekin.edu.tr

Öğrt. Gör. Mehmet Naci ÇAĞLAR

Araştırma Merkezi Müdür Yrd.

mehmetnacicaglar@karatekin.edu.tr