Daha Önce Görev Yapan Personel

Doç. Dr. Muhammet Ali ASAR (Merkez Müdürü, 2021-2022)

Ar. Gör. Mustafa Süha ÇUBUKCU (Akademik Personel, 2021-2022)