Müdür

Doç. Dr. Cemil LİV

Araştırma Merkezi Müdürü

cemilliv@karatekin.edu.tr